Divanetto 2 posti con tessuto LELIEVRE, Paris

Divanetto in legno 3 cm 184x posti con tessuto Lelievre, Paris